Vajalikud vahendid:

Tegevustega kaardid. Nii mitu erinevat tegevust mitu rühma soovitakse moodustada.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Iga õpilane saab ühe kaardi.
  2. Igal kaardil on üks harjutus/liigutus.
  3. Õpilase ülesanne on leida üles paarilised, kes teevad täpselt samasid liigutusi.

Materjal:

Lehel on kuus erinevat harjutust. 24 õpilasega klassis tuleb printida 4 lehte. Nii moodustab kuus neljaliikmelist rühma.

Võimalikud variandid:

  1. Rühma võib ka moodustada nii, et igas rühmas on kõik erinevad harjutuste tegijad. Iga harjutuse tegija tutvustab enda liigutust ning kõik teevad harjutused läbi enne rühmatööga alustamist.
  2. Harjutuste asemel võivad olla ka loomade pildid, mille puhul tuleb loomi jäljendada või erinevad ametid, igapäeva tegevused (näiteks muru niitmine, tolmuimeja kasutamine jms).