Vajalikud vahendid:

Erinevad suled

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased valivad endale ühe värvilise sule.
  2. Sulg visatakse õhku ning eesmärgiks on liikumise ja puhumise abil oma sulge võimalikult kaua õhus hoida.
  3. See, kelle sulg langeb põrandale, lauale või mujale viimasena, on võitja.