Vajalikud vahendid:

Mulaaž või lihaste anatoomia pilt, tähekaartide harjutused

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja näitab inimese mulaažil lihaseid ja õpilased ütlevad lihase nimetuse.
2. Õpilane, kes vastab 5 lihast õigesti, tuleb klassi ette ja valib ühe tähekaardi harjutuse.
3. Õpilane näitab harjutuse klassikaaslastele ette ja nad teevad seda kõik koos.
4. Koos arutatakse, milline lihas/millised lihased selle harjutuse ajal tööd teevad.