Vajalikud vahendid:

Pehme ese

Tegevuse kirjeldus:

1. Sõltuvalt grupi suurusest on mängus 1 kuni 3 kulli, igaühel neist on käes pehme ese (näiteks
kerge mänguloom, mis lendab halvasti).
2. Keda kull leluga puudutab, jääb seisma ning hakkab tegema enda väljamõeldud liigutust.
3. Teine mängija saab teda lahti päästa, kui tuleb tema ette ning teeb sama liigutust peegelpildis
kolm (või mõni muu kokku lepitud arv) korda.
4. Kull püüab samal ajal juba järgmisi.
5. Võib leppida kokku, et kull võib leluga ka visata, sel juhul ei tohi lelud olla sellised, millega on
valus pihta saada.