Vajalikud vahendid:

Paber, kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased saavad õpetajalt 3 väikest paberit, millest igaühele kirjutatakse 1 lause (punkti, hüüumärgi ja küsimärgiga lõppev lause).
2. Laused viiakse õpetaja kätte.
3. Õpetaja hakkab ükshaaval laste lauseid ette lugema ning lapsed peavad ütlema, missuguse lausega on tegemist (jutustav lause, hüüdlause või küsilause).

Erinevad võimalused:

– Lauseliigi nimetamise asemel peavad lapsed tegema kokkulepitud liigutust, nt jutustav lause – imiteeri kehaga punkti, küsilause – imiteeri küsimärki. Hüüdlause: imiteeri hüüumärki.