Vajalikud vahendid:

lauselõpumärkide pildid, erinevad laused

Tegevuse kirjeldus:

  1. Klassi erinevatele seintele kinnitada lauselõpumärkidest pildid.
  2. Iga õpilane võtab ilma lauselõpumärgita lause, loeb ära ja otsustab milline märk lause lõppu sobib ning läheb vastava märgi juurde klassis.
  3. Kordamööda loetakse ette laused ja otsustatakse, kas lause on õige märgi juures.