Vajalikud vahendid:

Pall

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad ringis, õpetaja on ringi keskel palliga.
2. Õpetaja viskab ühele õpilasele palli ja ütleb ühe kolmest lauselõpumärgist (punkt, hüüumärk, küsimärk).
3. Kui õpetaja ütleb palli visates „punkt“, ütleb õpilane ühe jutustava lause. Kui õpetaja ütleb „hüüumärk“, ütleb õpilane ühe hüüdlause ning kui „küsimärk“, ütleb õpilane küsilause.
4. Kui õpetaja ütleb „koma“, viskab laps palli kohe õpetajale tagasi.