Vajalikud vahendid:

Laused õpitava teema kohta (suurtes trükitähtedes lause algused ja väikestes tähtedes lausete lõpud).

Tegevuse kirjeldus:

  1. Jaotada õpilased kaheks – ühed klassi ette, teised klassi taha.
  2. Ees olevad õpilased võtavad lipiku lause algusega, klassi taga olevad õpilased võtavad lipiku lause lõpuga.
  3. Õpilastel on kokkulepitud aeg lausete kokkuviimiseks.
  4. Aja läbi saades loetakse laused ette. Õpilased võivad hääletada- kui lause on õige, siis käsi üles, kui vale, siis käsi ette. Vajadusel tehakse parandused ja õpilastel on võimalus kommenteerida või selgitada enda lauses sisalduvat.