Vajalikud vahendid:

Laused õpitava teema kohta (suurtes trükitähtedes lause algused ja väikestes tähtedes lausete lõpud).

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased võtavad omale lause osa ning proovivad leida üksteise hulgast õpilase, kellel on lause teine osa.
  2. Õpilastel on kokkulepitud aeg lausete kokkuviimiseks.
  3. Aja läbi saades loetakse laused ette. Õpilased võivad hääletada- kui lause on õige, siis käsi üles, kui vale, siis käsi ette. Vajadusel tehakse parandused ja õpilastel on võimalus kommenteerida või selgitada enda lauses sisalduvat.