Paljud riigid on COVID-19 pandeemia tõttu pööranud pilgu õuesõppelahenduste poole. Lühikese ajaga on loodud palju uuenduslikke võrgustikke, kus koolid ja organisatsioonid jagavad kogemusi ja nõuandeid koolitöö korraldamiseks välistingimustes.

Õuesõpe aitab kahandada hariduslikku ebavõrdsust. Väga oluliseks peetakse lähiõppe võimaluse tagamist kehvema sotsiaalmajandusliku taustaga õpilastele, kelle hariduslikud võimalused on tänu koroonakriisile kõikjal kahanenud. Õuesõpe võimaldab just kasinamate koduste võimalustega õpilastel kooli naasta, sest välistingimustes on lihtsam viiruse levikut vähendada ja distantsi hoida.

Ameerika Ühendriigid

National Outdoor Learning Library jagab koolidele praktilisi soovitusi õuesõppeks pandeemia ajal ja järel. Antakse juhiseid, kuidas välistingimustes õppides ja mängides vähendada viiruse levikut, pöörates erilist tähelepanu tervise edendamisele ja haridusliku võrdsuse loomisele.

Samuti juhendatakse, kuidas muuta koolikeskkonda tervislikumaks ja saada tervisekasu looduses ja õues viibimisest. Õppimine välistingimustes vähendab koormust siseruumidele, pidades silmas õpilaste hajutamise nõudeid ja võimaldab viibida värskes õhus ning rakendada praktilisi õppemeetodeid.

Paljudes USA koolides alustati õuesõppega juba 2020. a suvel ja sügisel. Koolid jagavad kogemusi, kuidas tulla toime väga erinevates ilmastikutingimustes üle kogu maa. Õuesõpet soovitatakse korraldada mitte ainult kooli oma territooriumil, vaid ka avalikes parkides ja teistes sobivates avalikes kohtades.

Suurbritannia

The Council for Learning Outside the Classroom (CLOtC), the Outdoor Education Advisers’ Panel ja the School Travel Forum teevad koostööd Haridusministeeriumiga ja Rahvusliku Koolijuhtide Ühendusega, et parimal viisil rakendada õuesõppe võimalusi.

CLOtC (Õuesõppe nõukogu) pakub koolidele ja organisatsioonidele õppeprogramme ja veebiseminare. Eesmärgiks on ühendada koolide kogemused õuesõppe valdkonnas.

Aktiivne õuetegevus on kvaliteetse ja tervisliku elu oluline osa. Õuesõpet võib läbi viia igal pool – kooliõuel, pargis, looduses. Õuesõppe korraldamiseks on koostöös mitmete haridusorganisatsioonidega loodud mitmekesine abimaterjalide kogu: Outdoor Learning /Learning for Sustainability Wakelet.

Kanada

COVID-19 pandeemia ajal muutus õuesõpe eriti oluliseks, et toetada õpilaste kehalist ja vaimsest tervist.  TDSB (Toronto Piirkondlik Koolide Nõukogu) soovitab kõigile õpilastele nii virtuaalset kui kontaktset õuesõpet looduslikus keskkonnas, täites samas tervisenõudeid viiruse leviku vähendamiseks.

Toronto Outdoor Education Schools (TOES) materjalid on kättesaadavad, et toetada haridustöötajaid õuesõppe korraldamisel ja virtuaalse õppetöö viimisel välitingimustesse erinevates õppeainetes. Soovijatele korraldatakse koolitusi õuesõppe spetsialistidelt ning jagatakse vastavasisulisi õppematerjale.

Vaata rohkem: https://schoolweb.tdsb.on.ca/toes/