Tegevuse kirjeldus:

  1. Lõigata töölehel lahti kõik nimed.
  2. Õpilased võtavad endale ühe nime ning otsivad paarilise, kel on kokkusobiv nimi. Näiteks: Miki ja Minni otsivad üksteist.

Tööleht:

Võimalikud variandid:

  1. Sildid võib panna õpilastele ka selja peale.
  2. Kuulsate paaride asemel võib kasutada ka sobivaid õpitud teema raames kokkukäivaid paare, näiteks sõnaliigid – omadussõna otsib üles ilusa. Ruudu pindala valemi saanud õpilane otsib üles ruudu pildi saanud õpilase.