Vajalikud vahendid:

Pehme pall, suurem ala tegevuse läbiviimiseks, küsimused õpitava teema kohta

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse kahte gruppi. Kaks gruppi seisavad üksteisest piisavalt kaugel, et saaks palli visata.
  2. Algul on ühed viskajad, teised püüdjad, peale igat viskamist rollid vahetuvad.
  3. Viskajate rivist esimene õpilane üritab teise grupi rivist kellelegi pihta saada, püüdja peab aga palli eest ära põigelda või selle osavalt kinni püüdma.
  4. Kui püüdjal õnnestub pall kinni püüda, peavad küsimusele vastama viskajad. Kui viskaja saab aga püüdjale pihta ja pall maha kukub, siis peavad küsimustele vastama püüdjad.
  5. Küsimusi võib küsida õpetaja aga samas võib küsimused ka eelnevalt paberitele kirjutada ja võistkondade vahele maha panna ja sealt siis võetakse neid järjest.