Vajalikud vahendid:

Märkmepaber

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased panevad ühele märkmepaberile kirja tunni teema kohta vabalt valitud küsimuse ja teisele paberile selle vastuse.
  2. Õpilased kleebivad oma küsimuse koridori seinale ja vastuse vastasseina.
  3. Õpetaja märguande peale tuleb õpilastel leida üks küsimus ja selle vastus.
  4. Küsimused-vastused vaadatakse koos üle.

Erinevad võimalused:

– rohkemaks liikumiseks võib küsimusi üle vaadata koos ringis seistes ning peale igat küsimust teha mõni kokkulepitud harjutus.