Võimalus tegusa töö vahele tekitada väike liikumine

Vajalikud vahendid:

Mitu erinevat lahendamist vajavat ülesannet

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilastel ülesanne mõelda endale uus nimi, kes ta tänases tunnis on. Iga lahendamist vajav ülesanne on üks nimetäht õpilase uues nimes.
  2. Kui õpilane on ülesande ära lahendanud, kirjutab ta oma uuest nimest ühe tähe tahvlile ja jätkab nii peale iga lahendatud ülesannet, kuniks kirja saab tema uus nimi.

Näpunäited:

  1. Tahvlile kirjutades peab õpilane arvestama kaasõpilase nimega, et sellele oma tähti lisama ei hakkaks, vaid ainult oma nimele.
  2. Teades klassi võib eelnevalt kokku leppida, et tahvlile ei kirjutata roppusi ega ei tohi kasutada teise õpilase nime ilma tema loata.