Tegevuse kirjeldus:

1. Lapsed võtavad rühmadesse ning kujutavad end tähena, moodustades rühmaga ühe sõna.
2. Kui sõna saab valmis, peab õpilane tegema nii palju sulghüppeid kui palju on nende rühma sõnas täishäälikuid. Lisaks nii palju ühel jalal hüppeid kui palju on kaashäälikuid ning käärhüppeid nii palju kui on sõnas sulghäälikuid.