Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks. Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Head omavalitsuste esindajad!

Kui soovite saada ülevaate Liikuma Kutsuva Kooli programmi põhimõtetest, võrgustikku kuuluvate koolide tegemistest, seni saavutatud tulemustest ja võimalikest arengutest tulevikust, soovitame järele vaadata Merike Kulli ettekande veebiseminaril “Liikuma Kutsuv Kool liikuma kutsuvas vallas ja linnas”.

Veebiseminar toimus 16. septembril 2021. Merike Kulli ettekanne kestab 22 minutit.

Liikuma Kutsuva Kooli programmi tulemused

Liikuma-Kutsuv-Kool_lahendused-KOVidele

6uetund_vahetund_KOV