Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks. Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning võrgustikus tegutsevate koolide kogemustele.

Liikuma Kutsuva Kooli KOVi-alalehe osad:

  • lühiloeng, mis programm on Liikuma Kutsuv Kool ja milline roll on KOVil laste liikumise toetamisel;
  • infograafik, kuidas Liikuma Kutsuvatel Koolidel läheb;
  • visuaalne ülevaade võimalustest, kuidas KOV saab laste liikumisvõimalustele õla alla panna;
  • ülevaade TÜ liikumislabori ja omavalitsuste senisest koostööst;
  • koolihoovi meelespea ehk kuidas kujundada liikuma kutsuvat koolihoovi;
  • infoleht, mis tutvustab õuesõppe ja õuevahetundide hüvesid ja KOVide võimalusi neid toetada.

LÜHILOENG

Mis programm on Liikuma Kutsuv Kool ja miks peaks rääkima KOVidega laste liikumisest? Ülevaade Liikuma Kutsuva Kooli programmi põhimõtetest, võrgustikku kuuluvate koolide tegemistest, seni saavutatud tulemustest ja võimalikest arengutest tulevikus. Loeng toimus veebiseminari “Liikuma Kutsuv Kool liikuma kutsuvas vallas ja linnas” raames.

Liikuma Kutsuva Kooli programmi tulemused 2016-2023

Kuidas KOV saab laste liikumisvõimalusi toetada?

Liikuma-Kutsuv-Kool_lahendused-KOVidele-2

Tartu Ülikooli liikumislabor ja KOVid – senine koostöö

Meie senised koostöökogemused omavalitsustega on järgmised:

ARENGUKAVAD: oleme panustanud omavalitsuste ja maakondade arengukavadesse nii eesmärkide kui tegevuste sõnastamisel;

ÜRITUSED JA SEMINARID: oleme korraldanud omavalitsusametnikele KOVide parimaid praktikaid tutvustavaid seminare ning liikuma kutsuvaid koolihoove tutvustavaid seminare;

NÕUSTAMINE: oleme osalenud koolimajade ja -hoovide kavandamise ja rekonstrueerimise aruteludes, andnud nõu kooliteede planeerimisel;

KOOLITAMINE: oleme koolitanud omavalitsusametnikke ruumiloomekoolitustel;

KOOSTÖÖPROJEKTID: oleme osalenud aktiivse koolitee projektides, kus koolide ümbruses on suurendatud turvalisust ja piiratud liiklust;

ETTEKANDED JA TÖÖTOAD: oleme viinud läbi töötubasid ja ettekandeid omavalitsuste korraldatud haridus- ja terviseüritustel.

Kokkuvõttes oleme 2016.-2023. aastal andnud mitmekülgset nõu ning tutvustanud omavalitsustele viise, kuidas toetada koolipere ja laiemalt kogukonna liikumisvõimalusi.

Kuidas kujundada liikuma kutsuvat koolihoovi?

koolihoovi-meelespea_nov_a3

Laadi alla pdf formaadis A3 plakat “Kuidas kujundada liikuma kutsuvat koolihoovi?