Vajalikud vahendid:

Alus, kriit või pliiats

Tegevuse kirjeldus:

1. Kaks õpilast seisavad tahvli ees seljad vastamisi (et nad ei näeks, mida teine kirjutab), ülejäänud seisavad oma kohtadel.
2. Klassi ees olevad õpilased kirjutavad tahvlile ühe numbri 1-10.
3. Klass hõikab nende arvude korrutise ning kes tahvli ees olevatest õpilastest kiiremini õige vastuse ütleb, jääb tahvli ette ja jätkab mängu.
4. Teise õpilase asemele tuleb klassist uus õpilane.