Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad ühes või kahes kolonnis.
2. Kolonni viimane õpilane koputab eesolevale õpilasele õlale ja näitab talle ühe väljamõeldud liigutuse.
3. Õpilane teeb näidatud liigutuse peegelpildis järgi, jätab meelde ning koputab järgmise õpilase õlale.
4. Mäng lõppeb, kui liigutus on jõudnud kolonni esimese õpilaseni.

Erinevad võimalused:

– Õpilased, kes oma järge ootavad, teevad kõik puusaringe (või muud kokkulepitud harjutust).