VEEBIVUNK: õuesõppele vunki juurde!

Registreerumisperiood on läbi

Info

Sel õppeaastal alustasime uut pärastlõunatel toimuvat veebiseminaride sarja, mis kannab nime “Veebivunk”. Veebivunkidel tutvustatakse julgeid algatusi ja lahendusi Eesti koolidest, mis on aidanud liikumisaktiivsust tuua nii õpilaste kui kooliperedeni. Oma kogemusi jagavad õpetajad, kooli-, huvi- ja õppejuhid paljudest Liikuma Kutsuvatest Koolidest.  Oodata on ka rahvusvahelisi esinejaid. Seminaride sarja kohta saab lähemalt lugeda ja varem toimunud seminare järele vaadata www.liikumakutsuvkool.ee/veebivunk. Seekordne veebivunk keskendub õuesõppele ning annab hea võimaluse koguda häid mõtteid ja toimivad praktikaid maikuus eesootavaks õuesõppenädalaks. Esinejad sedapuhku kolmest koolist. Antsla Gümnaasiumi kogemusi õuesõppega jagatakse kolmelt küljelt: - koolijuht Katrin Martinfeld räägib õuesõppe tundide süsteemist koolis; - õpetajad Katrin Kool ja Anu Silm tutvustavad õuesõppe ja lõimingu kogemusi - ühiskonnaõpetus, eesti keel, kirjandus ja ühiskond, "Kuulutused Antsla linnas"; - muusikaõpetaja Kerli Hellamaa avab õuesõpet muusikaõpetuse tundide näitel. Mustamäe Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Tatjana Fedorova tutvustab, kuidas kasutada õuesõpet II ja III kooliastme matemaatikatundides. Puhja Kooli õpetajad Evelyn Eensoo, Maris Pukk ja Virve Vend jagavad õuesõppenippe ja oma kogemusi eesti keele, kirjanduse, inglise keele ja loodusainete õpetamisel. Osalejatele saadetakse Zoomi link hiljemalt üks päev enne seminari toimumist. Lingi leiate ka registreerumise kinnitusest, mis saadetakse automaatselt peale registreerumist teie e-postile.

Toimumisaeg: 21.04.2022 kell 14:00 kuni 15:30

Asukoht: Veebiseminar Zoomis

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee