VEEBIVUNK: Liikumisõpetuse rahvusvaheline kogemus – mida on naabritelt õppida

Registreerumisperiood on läbi

Info

Sügisel alustasime uue pärastlõunatel toimuva veebiseminaride sarjaga, mis kannab nime “Veebivunk”. Veebivunkidel tutvustatakse julgeid algatusi ja lahendusi Eesti koolidest, mis on aidanud liikumisaktiivsust tuua nii õpilaste kui kooliperedeni. Oma kogemusi jagavad õpetajad, kooli-, huvi- ja õppejuhid paljudest Liikuma Kutsuvatest Koolidest.  Oodata on ka rahvusvahelisi esinejaid. Seminari sarja kohta saab lähemalt lugeda www.liikumakutsuvkool.ee/veebivunk. 15. veebruaril toimuv veebivunk keskendub liikumisõpetuse rakendamise rahvusvahelisele kogemusele Soome ja Rootsi näitel. Mõlemad meile lähedal asuvad riigid on hiljuti uuendanud kehalise kasvatuse ainekava. Soomes on õppeaine nimetus "Liikunta" ja Rootsis "Sport ja Tervis". Ainekavade eesmärk on, et õpilased omandaksid motivatsiooni liikumiseks, saades selleks vajalikud oskused ja kogemused. Need riigid on saanud juba uute ainekavade rakendamise kogemusi ja õppetunde ning just sellele veebivunk seekord keskendubki. Osad seminari ettekanded on inglise keeles. Osalejatele saadetakse Zoomi link hiljemalt üks päev enne seminari toimumist.

Toimumisaeg: 15.02.2022 kell 14:00 kuni 16:00

Asukoht: Veebiseminar Zoomis

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee