VEEBIVUNK: Kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult

Registreerumisperiood on läbi

Info

Tartu Ülikooli liikumislabor ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad osalema veebivungil: Kuidas toetada lasteaias laste liikumist süsteemselt ja läbimõeldult? Lasteaia liikumisvaldkonna hindamisvahendi tutvustus Iga lasteaed saab toetada laste liikumist läbimõeldult iga päev. Aga millest alustada ja kuidas oma tegevused läbi mõelda? Liikuma kutsuvates koolides laialt kasutusel oleva analüüsivahendi põhjal on TÜ liikumislabor ja Tervise Arengu Instituut loonud tööriista, mis aitab lasteaedadel olukorrast ülevaate saada ja plaane teha. Esimesed lasteaiad on hindamisvahendit juba katsetanud. Kuidas neil läks ja mida on neilt õppida? Haapsalu Pääsupesa ja Tartu Terakese lasteaiad jagavad oma kogemusi hindamisvahendi rakendamisel ja seniseid tegemisi liikumise valdkonnas. Teemad ja esinejad: Liikumine koolieelses eas ja lasteaia liikumisvaldkonna hindamisvahendi tutvustus. Maret Pihu, Tartu Ülikool ja Liana Varava, Tervise Arengu Instituut Liikumissoovitused eelkooliealistele lastele. Kuidas piisav ja mitmekülgne liikumine toetab lapse arengut ja tervist. Kuidas aitab hindamisvahend lasteaiaperel liikumise valdkonda hinnata, analüüsida ja tegevusi planeerida? Miks, mida ja kuidas hinnata - soovitused hindajatele. Lasteaedade kogemused liikumisvaldkonna hindamisest ja arendamisest - Kuidas tuua juurde mitmekülgset ja piisavat liikumist igasse lasteaiapäeva. Haapsalu Lasteaed Pääsupesa, direktor Maarika Aru: “Haapsalu Lasteaed Pääsupesa on 6-rühmaline lasteaed. Väärtustame tervist ning tegeleme laste tervise ning heaolu toetamisega süsteemselt, alates 2001. aastast oleme Tervist Edendav Lasteaed. Tegutseme ja kujundame keskkonda nii, et see pakuks erinevaid võimalusi laste igakülgseks kehaliseks tegevuseks, et tagada laste eakohane vaimne ja kehaline areng. Liikumistunnid, õues viibimine, turvalised ja arendavad mänguvahendid õues, matkad, jalutuskäigud, õues õppimine, ujumisõpetus Haapsalu Veekeskuses, suusabaasi olemasolu lasteaias ja palju muud on meie lasteaias laste liikumisaktiivsuse aluseks. Aga kuidas suurendada liikumisaega ja vähendada istumisaega lasteaias? Veebivungil jagan Haapsalu lasteaia kogemust liikumisvaldkonna hindamisest ning sellest, mida oleme teinud ja mida saame teha laste liikumise toetamiseks.” Tartu Eralasteaed Terake, õppejuht Kadri Karlis: "Tartus asuv Terakese lasteaed on toredaks kasvu- ja õpikohaks ligikaudu 180 lapsele. Tegutseme alates 2019 a. kahes majas: Tartu kesklinnas Tähe tänaval asuvas Tähe Terakeses ning Lõunakeskuse lähistel Optika tänaval asuvas Lõuna Terakeses. Kasvu- ja õpikeskkondade kujundamisel kehtivad mõlemas majas küll ühesugused põhimõtted, kuid erinevad võimalused õuealal, lähiümbruses, ka lasteaia siseruumides on kaasa toonud erinevaid lähenemisi õppe- ja kasvatustegevusele. Lasteaia liikumisvaldkonna uue hindamisvahendi pilooteerimises osaleme selleks, et analüüsida Terakese lasteaias liikumise valdkonda nüüdisaegsetest põhimõtetest ning soovitustest lähtudes ning seeläbi aidata õpetajatel paremini mõtestada laste liikumisvajadust ning liikumise osakaalu lapse päevas. Veebivungil jagan Terakese lasteaia kogemust liikumisvaldkonna hindamisest, seda toetanud tegevustest ja erinevatest võimalustest, mis aitavad meid liikumise valdkonna arendamisel ja laste liikumise toetamisel."

Toimumisaeg: 19.04.2023 kell 13:00 kuni 14:30

Asukoht: Veebiseminar Zoomis, registreerunutele saadetakse osalemise link

Kontakt: Karmen Moont, karmen.moont@ut.ee