Vaikuseminutite koolitus liikumisõpetuse valdkonnas vaimne ja kehaline tasakaal  TARTUS

Registreerumisperiood on läbi

Info

Koolitusel antakse lühiülevaade tunnetusprotsesside arendamise ja liikumise seosest erinevates vanuseastmetes, tähelepanu- ja meelarahuharjutuste mõjust ning tehakse läbi erinevaid lühiharjutusi, mis toetavad vaimset heaolu ja tasakaalukust. Harjutuste komplekt sisaldab eri fookusega harjutusi, mille hulgast saab osaleja leida endale sobivad, nt osad on seotud keskendunud liikumisega, teised kehateadlikkuse, lõdvestumise, rahunemise ja vaimse tasakaaluga. Koolitus on seotud liikumisõpetuse ainekava vaimne ja kehaline tasakaalu valdkonna õpitulemustega:  õpilane mõistab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavate ja emotsioonide juhtimist toetavate tegevuste mõju enda heaolule ja pingeliste olukordadega toimetulemisel. Vaimne ja kehaline tasakaalu valdkonnas on oluline, et õpilased omandaksid oskused  ja teadmised lõdvestumisest, taastumisest ja emotsioonide juhtimisest. Need on olulised oskused, mis toetavad tasakaalukust, igapäevaste olukordade, stressi ja pingetega toimetulekut. Üheks võimaluseks nende oskuste ja teadmiste omandamiseks on Vaikuseminutite tähelepanu- ja meelerahuharjutused. Üldpädevustest on koolitus seotud peamiselt enesemääratluspädevusega. Koolitaja: õpetaja ja eripedagoog Jaanika Peeba Koolituse sihtrühm:  kooli kehalise kasvatuse/liikumisõpetuse õpetajad Koolituse läbinu saab kaasa: koolitusel õpitud harjutuste tekstilised juhendid ning ligipääsu audioharjutustele läbi Vaikuseminutite rakenduse, et harjutusi oleks peale koolitust mugav kasutada Rohkem infot Vaikuseminutite kohta: www.vaikuseminutid.ee   Koolitus viiakse läbi Euroopa majanduspiirkonna programmist 2014-2021 toetatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 13.10.2023 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Tartu

Kontakt: Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee