Tantsuline liikumine liikumisõpetuse ainekavas: mängulise paarisakrobaatika ja kaasaegse tantsu põrandatehnika koolitus VILJANDIS

Registreerumisperiood on läbi

Info

Liikuma Kutsuv Kool pakub koolitusi, et rikastada liikumisõpetuse tunde tantsuliste ja loovate ülesannetega ning saada baasteadmisi erinevatest tantsulise liikumise tehnikatest. Mänguline paarisakrobaatika (kell 10.30-13.45) Paarilisega koos erinevad võimlemisharjutused ja ülesanded, et arendada inimeste omavahelist koostööd ja kehatunnetust. Julgust üksteisega kontakti  võtta ning tagada füüsiline võimekus/oskus üksteist hoida ja turvata. Kaasaegse tantsu põrandatehnika (kell 14.45-18.00) Erinevad asendid ja rullid (meritäht, looteasend, banaan, kivi jne), nendest kokkupandud liikumisjadad, mis arendavad kehatunnetust, koordinatsiooni, tantsulist liikumiskvaliteeti, oskust põrandaga kontaktis olla. Koolitusel osalenu: - oskab rakendada koolitusel läbitud mängulise paarisakrobaatika ülesandeid; - teab kaasaegse tantsu põrandatehnika põhiprintsiipe ja koolitusel läbitud baaselemente; - teab, kust leida toetavat videomaterjali iseseisvaks õppimiseks. Koolitajad: Anu Sööt, Liis Maria Kaabel, Raho Aadla Anu Sööt, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, PhD. Loovmängu, loovtantsu, tantsuõpetuse didaktika õppejõud. 2017-2019 üldhariduskooli liikumisõpetuse ainekava uuendamise töörühma liige tantsulise liikumise osas. 2012 raamatu “Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ koostaja ja üks autoritest. Alates 2010 Tantsulise liikumise koolituste looja ja üks läbiviija; õppeprotsessi metoodiliste materjalide looja ja üks autoritest. 2009-2012 üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava tantsulise liikumise loomise ja arendamise töörühma liige. Liis Maria Kaabel, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 4. kursuse tantsukunsti üliõpilane, 3. taseme võimlemistreener (akrobaatika ja tsirkuse treener) Raho Aadla, lõpetas 2013 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal (cum laude) ja 2018 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli magistritõppe füüsilise teatri suunal (cum laude). Töötas 2012–15 Rakvere Linnanoorte Näitetrupis liikumis- ja tantsuõpetajana, 2013-2021 Esteetika- ja Tantsukooli Tallinna filiaali tantsuõpetajana, 2014-2021 Eesti Tantsuagentuuri Tantsukooli kaasaegse tantsu ja kompositsiooni õpetajana ja 2017-2021 Tallinna Balletikooli kontaktimprovisatsiooni õpetajana. Raho on juhendanud kaasaegse tantsu ja kontaktimprovisatsiooni töötubasid paljudes Eesti tantsukeskustes, -programmides ja -huvikoolides. Loob enamasti koostööna sündivaid (tantsu)lavastusi ja on olnud mitme draamalavastuse juures liikumisjuht. Ta on käsiraamatu „Kaasaegne tantsupedagoogika” (2018) ja “Koreograafiraamat” (2019) üks autoritest. Sihtrühm: kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajad erinevates kooliastmetes ning treenerid Lisainfo: Koolitus on praktiline ja eeldab valmisolekut liikumiseks. Pane selga mugav mitmekihiline liikumist võimaldav riietus, ole valmis liikuma nii püsti kui põrandal. Võta kaasa veepudel ja kirjutusvahendid märkmete tegemiseks. Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusel pakutakse kohvipause, lõunasöök on osalejate oma valitud kohas ja kulul. Registreeri end ka teistele koolitustele: - 28.02.2023: loovtants ja kontakttants - 24.03.2023: hip-hopi põhisammud ja loovad liikumise ning tantsuülesanded Koolitust viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames ja on osalejatele tasuta.

Toimumisaeg: 10.02.2023 kell 10:30 kuni 18:00

Asukoht: Viljandi, Turu 7 (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja valge saal)

Kontakt: Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee, 58003458