Tantsuline liikumine liikumisõpetuse ainekavas: loov- ja kontakttantsu koolitus VILJANDIS

Registreerumisperiood on läbi

Info

Liikuma Kutsuv Kool pakub koolitusi, et rikastada liikumisõpetuse tunde tantsuliste ja loovate ülesannetega ning saada baasteadmisi erinevatest tantsulise liikumise tehnikatest. Loovtants Tantsuelemendid keha, aeg, ruum ja jõud. Loovtantsu õpetamise põhiprintsiibid. Lihtsad ja praktilised ülesanded nii üksi, paaris kui grupis tantsuelementide uurimiseks. Kontakttants Kontakttantsu põhiprintsiibid raskus, kergus, tasakaal, raskuse jagamine. Lihtsad ja praktilised paaris ja grupiülesanded kehakontrollioskuse arendamiseks. Koolitusel osalenu: - teab loovtantsu põhiprintsiipe; - teab kontakttantsu võimalusi kehakontrollioskuse arendamiseks; - teab, kust leida toetavat videomaterjali iseseisvaks õppimiseks. Koolitajad: Anu Sööt, Triin Kauber, Raido Mägi Anu Sööt, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, PhD. Loovmängu, loovtantsu, tantsuõpetuse didaktika õppejõud. 2017-2019 üldhariduskooli liikumisõpetuse ainekava uuendamise töörühma liige tantsulise liikumise osas. 2012 raamatu “Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ koostaja ja üks autoritest. Alates 2010 Tantsulise liikumise koolituste looja ja üks läbiviija; õppeprotsessi metoodiliste materjalide looja ja üks autoritest. 2009-2012 üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava tantsulise liikumise loomise ja arendamise töörühma liige. Triin Kauber, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 4. kursuse tantsukunsti üliõpilane, loovtantsu õpetaja tantsukoolis Tantsutsoon. Raido Mägi, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti spetsialist, kontakttantsu, kehatöö ja kompositsiooni õppejõud. Sihtrühm: kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajad erinevates kooliastmetes ning treenerid Lisainfo: Koolitus on praktiline ja eeldab valmisolekut liikumiseks. Pane selga mugav mitmekihiline liikumist võimaldav riietus, ole valmis liikuma nii püsti kui põrandal. Võta kaasa veepudel ja kirjutusvahendid märkmete tegemiseks. Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusel pakutakse kohvipause, lõunasöök on osalejate oma valitud kohas ja kulul. Registreeri end ka teistele koolitustele: - 10.02.2023: mänguline paarisakrobaatika ja kaasaegse tantsu põrandatehnika - 24.03.2023: hip-hopi põhisammud ja loovad liikumise ning tantsuülesanded Koolitust viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames ja on osalejatele tasuta.

Toimumisaeg: 28.02.2023 kell 10:30 kuni 18:00

Asukoht: Viljandi, Turu 7 (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja valge saal)

Kontakt: Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee, 58003458