Tantsuline liikumine liikumisõpetuse ainekavas: hip-hopi põhisammud ning loovad liikumise ja tantsuülesanded VILJANDIS

Registreerumisperiood on läbi

Info

Liikuma Kutsuv Kool pakub koolitusi, et rikastada liikumisõpetuse tunde tantsuliste ja loovate ülesannetega ning saada baasteadmisi erinevatest tantsulise liikumise tehnikatest. Hip-hopi põhisammud Lihtsasti õpitavad põhisammud ja sammude kombinatsioonid, mis arendavad kehatunnetust, koordinatsiooni ja tantsulist liikumiskvaliteeti. Loovad liikumise ja tantsuülesanded: eneseväljendus ja loomine Erinevad kujutlusvõimet, loovust ja eneseväljendust toetavad ülesanded ja mängud nii üksi, paaris kui grupis. Koolitusel osalenu: - teab hip-hopi põhisamme; - oskab rakendada koolitusel läbitud loovaid ülesandeid ja mänge; - teab, kust leida toetavat videomaterjali iseseisvaks õppimiseks. Koolitajad: Anu Sööt, Christopher Meier Anu Sööt, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor, PhD. Loovmängu, loovtantsu, tantsuõpetuse didaktika õppejõud. 2017-2019 üldhariduskooli liikumisõpetuse ainekava uuendamise töörühma liige tantsulise liikumise osas. 2012 raamatu “Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis“ koostaja ja üks autoritest. Alates 2010 Tantsulise liikumise koolituste looja ja üks läbiviija; õppeprotsessi metoodiliste materjalide looja ja üks autoritest. 2009-2012 üldhariduskooli kehalise kasvatuse ainekava tantsulise liikumise loomise ja arendamise töörühma liige. Christopher Meier TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 4. kursuse tantsukunsti üliõpilane, hip-hopi õpetaja FACE Moe- ja Tantsukoolis ning Error Tantsukoolis. Sihtrühm: kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse õpetajad erinevates kooliastmetes ning treenerid Lisainfo: Koolitus on praktiline ja eeldab valmisolekut liikumiseks. Pane selga mugav mitmekihiline liikumist võimaldav riietus, ole valmis liikuma nii püsti kui põrandal. Võta kaasa veepudel ja kirjutusvahendid märkmete tegemiseks. Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusel pakutakse kohvipause, lõunasöök on osalejate oma valitud kohas ja kulul. Registreeri end ka teistele koolitustele: - 10.02.2023: mänguline paarisakrobaatika ja kaasaegse tantsu põrandatehnika - 28.02.2023: loov- ja kontakttants Koolitust viiakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames ja on osalejatele tasuta.

Toimumisaeg: 24.03.2023 kell 10:30 kuni 18:00

Asukoht: Viljandi, Turu 7 (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma maja valge saal)

Kontakt: Karmen Moont, karmen.moont@ut.ee