Liikumisõpetuse täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele – grupp III (3. koolituspäev)

Info

Liikumisõpetuse täiendkoolitusel anname ülevaate uuest liikumisõpetuse ainekavast, jagame ainekava rakendanud õpetajate kogemusi ja tutvustame esimesi samme. Koolituse viivad läbi Maret Pihu Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist ning  liikumisõpetuse õpetajad Karin Vassil (Kostivere Kool) ja Sigrid Tilk (Muraste Kool). Täiendkoolitus koosneb neljast osast, neist kaks esimest toimuvad veebi vahendusel. Loodame, et alates augustist saame kohtumised läbi viia juba näost-näkku. Grupp III kohtumised augustis ja oktoobris on planeeritud toimuma Pärnumaal.  Pärnumaa grupi kohtumised

  • veebipõhine stardiseminar, mis toimub aprilli koolivaheajal 21. aprillil kell 13.30-16.30. Stardiseminaril käsitletavad teemad: ainekava õpitulemused, tööplaan ja selle mudeldamine, kogemuslikud näited, praktiline tegevus gruppides, õppesisu tegevused uue ainekava võtmes ja olukorra kaardistamine;
  • veebipõhine kogemusseminar 3. juunil 15.00-16.30;
  • teoreetilis-praktiline töötuba, mis toetab õpetajaid uue õppeaasta tegevuste kavandamisel 19. augustil kell 10.00-16.00;
  • kogemusseminar koos koolikülastusega oktoobri koolivaheajal 27. oktoobril.
Et tekiks sünergia ja ühine arusaam oma kooli liikumisõpetuse ainekavast, kutsume koolitusel osalema kogu kehalise kasvatuse õpetajate tiimi. *** Koolitus on osalustasuta ning toimub Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 19.08.2021 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Pärnumaa

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee