Liikumisõpetuse täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele – grupp II

Registreerumisperiood on läbi

Info

Liikumisõpetuse täiendkoolitusel anname ülevaate uuest liikumisõpetuse ainekavast, jagame ainekava rakendanud õpetajate kogemusi ja tutvustame esimesi samme. Koolituse viivad läbi Maret Pihu Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist ning  liikumisõpetuse õpetajad Karin Vassil (Kostivere Kool) ja Sigrid Tilk (Muraste Kool). Täiendkoolitus koosneb neljast osast, neist kaks esimest toimuvad veebi vahendusel. Loodame, et alates augustist saame kohtumised läbi viia juba näost-näkku. Grupp II kohtumised augustis ja oktoobris on planeeritud toimuma Harjumaal.  Grupp I kohtub Tartumaal ning grupp III Pärnumaal, palume seda arvestada registreerumisel! Grupp II kohtumised

  • veebipõhine stardiseminar, mis toimub aprilli koolivaheajal 21. aprillil kell 9.30-12.30. Stardiseminaril käsitletavad teemad: ainekava õpitulemused, tööplaan ja selle mudeldamine, kogemuslikud näited, praktiline tegevus gruppides, õppesisu tegevused uue ainekava võtmes ja olukorra kaardistamine;
  • veebipõhine kogemusseminar 3. juunil 13.00-14.30;
  • teoreetilis-praktiline töötuba, mis toetab õpetajaid uue õppeaasta tegevuste kavandamisel 18. augustil kell 10.00-16.00;
  • kogemusseminar koos koolikülastusega oktoobri koolivaheajal 22. oktoobril.
Et tekiks sünergia ja ühine arusaam oma kooli liikumisõpetuse ainekavast, kutsume koolitusel osalema kogu kehalise kasvatuse õpetajate tiimi. NB! Registreerige iga oma kooli kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse õpetaja eraldi – koolitusgrupis on kohti kokku kuni 25-le õpetajale. *** Koolitus on osalustasuta ning toimub Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 21.04.2021 kell 09:30 kuni 12:30

Asukoht: Harjumaa

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee