Liikumisõpetuse täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele – grupp II (4. koolituspäev Harjumaal)

Info

Liikumisõpetuse täiendkoolitusel anname ülevaate uuest liikumisõpetuse ainekavast, jagame ainekava rakendanud õpetajate kogemusi ja tutvustame esimesi samme. Koolituse viivad läbi Maret Pihu Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist ning  liikumisõpetuse õpetajad Karin Vassil (Kostivere Kool) ja Sigrid Tilk (Muraste Kool). Täiendkoolitus koosneb neljast osast, neist kaks esimest toimuvad veebi vahendusel, kaks viimast kohtumist toimuvad Harjumaal.  *** Koolitus on osalustasuta ning toimub Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 22.10.2021 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Harjumaa

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee