Liikumisõpetuse täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele – grupp I (3. koolituspäev)

Info

Liikumisõpetuse täiendkoolitusel anname ülevaate uuest liikumisõpetuse ainekavast, jagame ainekava rakendanud õpetajate kogemusi ja tutvustame esimesi samme. Koolituse viivad läbi Maret Pihu Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist ning  liikumisõpetuse õpetajad Karin Vassil (Kostivere Kool) ja Sigrid Tilk (Muraste Kool). Täiendkoolitus koosneb neljast osast, neist kaks esimest toimuvad veebi vahendusel. Loodame, et alates augustist saame kohtumised läbi viia juba näost-näkku. Grupp I kohtumised augustis ja oktoobris on planeeritud toimuma Tartumaal.  Grupp I kohtumised

  • veebipõhine stardiseminar, mis toimub aprilli koolivaheajal 20. aprillil kell 10.00-13.00. Stardiseminaril käsitletavad teemad: ainekava õpitulemused, tööplaan ja selle mudeldamine, kogemuslikud näited, praktiline tegevus gruppides, õppesisu tegevused uue ainekava võtmes ja olukorra kaardistamine;
  • veebipõhine kogemusseminar 3. juunil 10.30-12.00;
  • teoreetilis-praktiline töötuba, mis toetab õpetajaid uue õppeaasta tegevuste kavandamisel 17. augustil kell 10.00-16.00;
  • kogemusseminar koos koolikülastusega oktoobri koolivaheajal 26. oktoobril.
*** Koolitus on osalustasuta ning toimub Euroopa Majanduspiirkonna programmist 2014-2021 rahastatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 17.08.2021 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Tartumaa

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee