Liikumisõpetuse kogemusseminar Kostivere koolis

Registreerumisperiood on läbi

Info

  Kostivere Kooli õpetaja Karin Vassil tutvustab praktiliste tegevuste ja oma õppetööst pärit näidete abil, kuidas viia ellu liikumisõpetuse uut ainekava. 9.45 Kogunemine (Aruküla tee 3, Kostivere, Harjumaa) 10.0010:30 Kostivere Kool kui Liikuma Kutsuv Kool 10.3512.00 PRAKTILINE, TERVIKLIK LIIKUMISÕPETUSE TUND: Õppemooduli ja tunni ülesehitus, eesmärgistamine, õpilaste kaasamine, oskuste õpetamine ja eneseanalüüs. Märksõnad: valikuvõimalus, eakohasus, game based learning. Lisaks lühidalt erinevate digitaalsete lahenduste tutvustamine, mida igapäevase töö lihtsustamiseks kasutada. 12:0012:45 lõuna ja tutvumine koolimajaga 12:5014:30 LIIKUMISÕPETUSE KOOLI AINEKAVA: Kogemuse ja praktiliste näidete jagamine. Kui kaugele oleme oma koolis kooli ainekava loomisega jõudnud? Praktilised näited ning mõtete jagamine kuhu edasi tahame liikuda. 14:4516:00 PRAKTILINE TEGEVUS: erinevad reketispordi mängud ja päeva kokkuvõte.    

Toimumisaeg: 25.08.2023 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Kostivere kool

Kontakt: Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee