GRUPP TÄIS! Liikumisõpetuse ainekava koolitus TALLINNAS

Registreerumisperiood on läbi

Info

Koolituspäev kehalise kasvatuse õpetajatele, et pakkuda tuge üleminekul uuele liikumisõpetuse ainekavale. Koolituspäev on mõeldud kõigile neile,  kes soovivad end paremini kurssi viia uue ainekavaga. Koolitusel osalenu:

  • Mõistab liikumisõpetuse ainekava põhimõtteid.
  • Mõistab kaasaegseid tegevusvõimalusi kehalises kasvatuses/liikumisõpetuses.
  • On saanud kogemuse kooli liikumisõpetuse ainekava visiooni koostamisest.
  • Mõistab, kuidas koostada kooli liikumisõpetuse ainekava.
  Koolituspäev sisaldab:
  • Sissejuhatus liikumisõpetuse ainekavasse
  • Kooli liikumisõpetuse visioon ja selle koostamine
  • Liikumisõpetuse ainekava koostamine
  • Praktiline liikumisõpetuse tund
  • Arutelu ainekava teemal
Koolituspäev viiakse läbi Euroopa majanduspiirkonna programmist 2014-2021 toetatud projekti "Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine" raames.

Toimumisaeg: 27.02.2024 kell 09:15 kuni 16:15

Asukoht: Tallinn

Kontakt: Kadi Rutens, kadi.rutens@ut.ee, 58003458