Liikumisega lõimitud ülesanded sotsiaalainete tundides

Registreerumisperiood on läbi

Info

Seminari sihtrühm: III kooliastme sotsiaalainete õpetajad  Tutvutakse erinevate meetoditega, mis võimaldavad innustada õpilasi tundides arutlema, kuid samas pakuvad võimalusi ka virgutavateks pausideks või õppimisasendi vahetuseks. Sotsiaalainete tundides on arutelul oluline rollkuid sama olulised on aktiivsed tegevused nii ainetundides kui ka elus.    Veebiseminari viib läbi Kristiina Vaikmets.   “Töötan igapäevaselt Tallinna Heleni Koolis ja seda juba viimased 10 aastat. Õpetan erivajadusega õpilasi, kellega töötades olen oma erinevad lähenemised ja mõtted reaalses elus ning õpiolukordades ka läbi katsetanud. Mulle meeldib uusi asju katsetada ja proovida ning seeläbi teha õppimine ning õpetamine põnevamaks.” 

Toimumisaeg: 01.04.2021 kell 15:30 kuni 16:45

Asukoht: Veebiseminar

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee