Kuidas õues õpetada? Veebiseminar I kooliastme õpetajatele

Registreerumisperiood on läbi

Info

Pärast pikka kaugõpet on algklassiõpilastel võimalus taas koolis käia ja kontakttundides klassikaaslaste ja õpetajatega kokku saada. Haridus- ja Teadusministeerium on andnud soovituse viia võimalikult suur osa igapäevasest õppetegevusest üle koolihoovi või koolide lähedal asuvatesse parkidesse. Tahaksid teada, kuidas igapäevase õuesõppega alustada? Millised vahendid võiks kasutusele võtta? Oled juba üht-teist katsetanud ja sul on tekkinud muresid? Tule osale veebiseminaril "Kuidas õues õpetada?" ja saad oma küsimustele vastused! Veebiseminaril "Kuidas õues õpetada?" tutvustame õuesõppeks sobivaid tegevusi ja õppevahendeid, mille abil neid läbi viia. Sissejuhatav seminar on suunatud eeskätt I kooliastme õpetajatele, kuid osaleda võivad ka teised õuesõppehuvilised. Seminaril jagavad nippe ja kogemusi Tartu Erakooli klassiõpetaja Kaie Kubri ja Tartu Descartes'i kooli klassiõpetaja Kaja Kivisikk.  Kaie: ‘’Töötan klassiõpetajana Tartu Erakoolis. Õpetan ka eelkoolis ja huvikoolis. Olen aktiivõppe meetodeid ning üldõpetuse põhimõtteid kasutanud koolitöös juba aastaid. Liikumine ning õuesõpe on minu jaoks ainuvõimalik lahendus  ning õpilaste aktiivsus tunnis on olnud minu jaoks väga oluline.‘’    Kaja: "Töötan klassiõpetajana Tartu Descartes’i Koolis. Pooldan aktiivseid ainetunde nii sees kui väljas. Püüan õpilastes erinevate tööülesannete abil õpihuvi äratada ning neid ise midagi põnevat looma ärgitada. Kooli tervisemeeskonna juhina hoolitsen selle eest, et võimalikult tihti lapsed majast välja loodusesse pääseksid. Meie majas liiguvad nii suured kui väikesed!"   Küsimustele aitavad vastuseid leida Tartu Ülikooli liikumislabori aktiivse ainetunni suuna arendajad ja ainetunniõpetajate koolitajad. Tule seminarile ja saad teada, kuidas koolitunde õues läbi viia sõltumata sellest, kas paistab päike või sabistab vihma!  

Toimumisaeg: 10.05.2021 kell 14:00 kuni 16:00

Asukoht: üle Eesti

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee