KOV VEEBISEMINAR: Liikuma Kutsuv Kool liikuma kutsuvas vallas ja linnas

Registreerumisperiood on läbi

Info

"Liikuma Kutsuv Kool liikuma kutsuvas vallas ja linnas" on  veebiseminar, kus kutsume eksperte kõigist valla- ja linnavalitsustest kaasa mõtlema, kuidas ühiselt luua liikuma kutsuv Eesti. Seminar toimub 16. septembril kl 10.00-12.00

  Vaid veerand Eesti lastest liigub iga päev piisavalt oma tervise ja heaolu tagamiseks. Ülekaaluliste laste arv on pidevalt tõusuteel. Koroonapandeemia tõi kaasa nii ekraanide ees istudes veedetud aja kui vaimse tervise probleemide kasvu.
  Kas spordihoonest vallakeskuses piisab laste madala liikumiseaktiivsuse probleemi lahendamiseks? Milline on tõeliselt liikuma kutsuv linn ja vald? Veebiseminaril me ei räägi spordipäevadest, võistlustest ega teistest ühekordsetest üritustest, vaid arutame, kuidas omavalitsuses jõuda süsteemsete lahendusteni, mis vähese liikumisaktiivsuse probleemi leevendaksid.
  2021. aastaks on Eestis juba 148 kooli, kes on liitunud Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga ning asunud koolimajasid, hoove, tunniplaane ja õppetööd liikumissõbralikuks kujundama. Palju on ka neid koole, kes võrgustikuga pole liitunud, kuid tegutsevad sarnaste põhimõtete alusel. Milline võiks olla valla ja linna roll koolide pingutuste toetamisel ning tervikvaate loomisel?
  Häid praktikaid oleme kutsunud jagama Tallinna, Tartu ja Pärnu linna ning Rakvere valla esindajaid.

Veebiseminari kava
10.00–11.10 Tervitussõnad ja ettekanded
 • Miks me räägime liikumisest? – Merike Kull, Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja
 • Liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta Tallinnas – Age Tamm, Tallinna haridusameti terviseedenduse vanemspetsialist
 • Eri valdkondade koostöö liikuma kutsuvas linnas – Mihkel Lees, Tartu abilinnapea
 • Pärnu linna koostöö spordiklubide ja treeneritega õpilaste ja õpetajate heaks – Maarja Tammai, Pärnu Spordikooli direktor
 • Spordi- ja tervisedenduse spetsialisti võimalused koolide toetamisel – Siiri Kohver, Rakvere valla spordi- ja tervisedenduse spetsialist
11.15–11.55 Arutelu rühmades
  Mida saab KOV teha, et laste liikumisaktiivsus taas kasvama hakkaks? Milline koostöö seda toetab? Kokkuvõtted arutelust.
11.55–12.00 Lõppsõna ja plaanid edasiseks
  Liikumisvõimaluste loomiseks vajame laiemat pilti ning eri valdkondade ühist tegutsemist. Seetõttu kutsume kaasa mõtlema nii haridus-, spordi- kui tervisevaldkonna eestvedajaid ja spetsialiste. Igast omavalitsusest on veebiseminarile oodatud 1–3 esindajat.
   Registreeruda saab kuni 13. septembrini.
     Seminar toimub Zoomi keskkonnas. Registreerunutele saadame osalemislingi 14.09.

   Toimumisaeg: 16.09.2021 kell 10:00 kuni 12:00

   Asukoht: Veebiseminar Zoomis

   Kontakt: Laura Paide, laura.paide@ut.ee, +37253816169