Aktiivsete ainetundide baaskoolituse stardipäev NARVAS

Registreerumisperiood on läbi

Info

  Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsete ainetundide baaskoolitused koosnevad kahest koolituspäevast. Eeldame, et osalejad osaleksid mõlemal koolituspäeval. Esimene koolituspäev NARVAS toimub 24. märtsil ja jätkupäevale ootame kõiki stardikoolitusel osalenuid õpetajaid 28. aprillil. Pakume osalejatele ideid ja lihtsaid võtteid ainetundide aktiivsemaks muutmiseks. Aruteleme teemadel miks ja kuidas õppida liikudes ning liikuda õppides ning kuidas viia läbi kiireid liikumispause istumisaja katkestamiseks? Koolitus on praktiline ja liikuv ning pakub suurepärast võimalust kolleegidega omavahel ka juba toimivaid lahendusi vahetada. Väikese kuid olulise osa mõlemast koolituspäevast tegutseme kindlasti ka õues! SIHTRÜHM: Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga liitunud koolide klassi- ja aineõpetajad. Narvas toimuva koolituse viivad läbi Tartu Ülikooli aktiivsete ainetundide koolitajad, kellel on valmidus suhelda ka vene keeles. Õpetajatele on osalemine tasuta.


Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud endiselt maskikandmise kohustus seminari siseruumides. 
Курсы по проведению активных уроков по программе „Liikuma Kutsuv kool“ состоят из двух обучающих дней. Предполагается, что желающие примут участие в двух днях. Первый обучающий день в Нарве состоится 24 марта, затем всех принимающих участие в первом дне, ждем на второй обучающий день 28 апреля. На своем обучении мы предлагаем участникам различные идеи и простые способы для разнообразия своих уроков. В то же время мы обсудим, почему нужно и как возможно учиться в движении и двигаться обучаясь; как провести быстрые физминутки, чтобы прервать долгое сидение на уроках. Обучение является практичным, с элементами движения и предоставляет прекрасную возможность для обмена уже существующими методами активного обучения между коллегами. Важно знать, что во время обучающих дней проходят также практические занятия на улице. Целевая группа: Учителя-предметники и классные учителя школ, присоединившихся к программе „Liikuma Kutsuv kool“. Обучение в Нарве будет проводиться преподавателями активных уроков Тартуского университета, которые владеют русским языком. Для учителей участие бесплатное.
Для предотвращения распространения вируса, защиты жизни и здоровья людей и обеспечения социальной устойчивости в Эстонии введены ограничения. B помещениях мы просим всех участников носить защитную маску.  

Toimumisaeg: 24.03.2022 kell 10:00 kuni 15:30

Asukoht: NARVA

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee, 5239030