Aktiivsete ainetundide baaskoolituse stardipäev NARVAS

Registreerumisperiood on läbi

Info

  Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsete ainetundide baaskoolitused koosnevad kahest koolituspäevast. Eeldame, et registreerunud osalejad võtaksid osa mõlemast koolituspäevast. Esimene koolituspäev NARVAS toimub 6. oktoobril ja jätkupäevale ootame kõiki stardikoolitusel osalenuid õpetajaid 8. novembril. Pakume osalejatele ideid ja lihtsaid võtteid ainetundide aktiivsemaks muutmiseks. Aruteleme teemadel miks ja kuidas õppida liikudes ning liikuda õppides ning kuidas viia läbi kiireid liikumispause istumisaja katkestamiseks? Koolitus on praktiline ja liikuv ning pakub suurepärast võimalust kolleegidega omavahel ka juba toimivaid lahendusi vahetada. Väikese, kuid olulise osa mõlemast koolituspäevast tegutseme kindlasti ka õues! Sügisilmaga on eriti mõnus õues tegutseda, kui seljas soojad riided ja jalanõud ei karda vihma! SIHTRÜHM: Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga liitunud koolide klassi- ja aineõpetajad. Koolitus on osalevale õpetajale TASUTA.


Курсы по проведению активных уроков по программе „Liikuma Kutsuv kool“ состоят из двух обучающих дней. Предполагается, что желающие примут участие в двух днях. Первый обучающий день в Нарве состоится 6 октября, затем всех принимающих участие в первом дне, ждем на второй обучающий день 8 ноября. На своем обучении мы предлагаем участникам различные идеи и простые способы для разнообразия своих уроков. В то же время мы обсудим, почему нужно и как возможно учиться в движении и двигаться обучаясь; как провести быстрые физминутки, чтобы прервать долгое сидение на уроках. Обучение является практичным, с элементами движения и предоставляет прекрасную возможность для обмена уже существующими методами активного обучения между коллегами. Важно знать, что во время обучающих дней проходят также практические занятия на улице. Целевая группа: Учителя-предметники и классные учителя школ, присоединившихся к программе „Liikuma Kutsuv kool“. Обучение в Нарве будет проводиться преподавателями активных уроков Тартуского университета, которые владеют русским языком. Для учителей участие бесплатное.

Toimumisaeg: 06.10.2022 kell 10:00 kuni 15:00

Asukoht: NARVA

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee, 5239030