Aktiivsete ainetundide baaskoolituse jätkupäev TALLINNAS (III grupp- II/III KA aineõpetajad)

Info

Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega peavad alates 25. oktoobrist kõik täiendkoolitusel osalejad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Piirangutest tulenevalt saavad aktiivsete ainetundide baaskoolituse jätkupäeval osaleda vaid vastavat tõendit omavad õpetajad! (tõend kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga) ____________________________________________________________________________ Liikuma Kutsuva Kooli II ja III kooliastme aineõpetajate aktiivsete ainetundide baaskoolitus koosneb kahest koolituspäevast. 23. novembril ootame TALLINNASSE koolitusele kõiki neid, kes võtsid osa esimesest koolituspäevast, mis toimus Tallinnas 6. oktoobril. Jätkukoolitusel jagame uusi lihtsaid võtteid kuidas ainetunde aktiivsemaks muuta. Kuulame muljeid, kuidas on läinud esimesed aktiivsete tegevuste katsetused koolides. Loomulikult teeme ka teisel koolituspäeval mitmed aktiivsed tegevused ise läbi ning rikastame koolituspäeva liikumispausidega. Jätkukoolituspäevast ei puudu kindlasti ka õuesõppe osa.

Toimumisaeg: 23.11.2021 kell 10:00 kuni 15:30

Asukoht: TALLINN

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee, 5239030