Aktiivsete ainetundide baaskoolituse jätkupäev PÄRNUS (II grupp- aineõpetajad)

Info

Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega peavad alates 25. oktoobrist kõik täiendkoolitusel osalejad esitama kehtiva COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Piirangutest tulenevalt saavad aktiivsete ainetundide baaskoolituse jätkupäeval osaleda vaid vastavat tõendit omavad õpetajad! (tõend kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga) ________________________________________________________________________________ Liikuma Kutsuva Kooli II ja III kooliastme aineõpetajate aktiivsete ainetundide baaskoolitus koosneb kahest koolituspäevast. 7. detsembril ootame PÄRNUSSE koolitusele kõiki neid, kes võtsid osa esimesest koolituspäevast, mis toimus Pärnus 20. oktoobril. Jätkukoolitusel jagame uusi lihtsaid võtteid kuidas ainetunde aktiivsemaks muuta. Kuulame muljeid, kuidas on läinud esimesed aktiivsete tegevuste katsetused koolides. Loomulikult teeme ka teisel koolituspäeval mitmed aktiivsed tegevused ise läbi ning rikastame koolituspäeva liikumispausidega. Jätkukoolituspäevast ei puudu kindlasti õuesõppe osa.

Toimumisaeg: 07.12.2021 kell 10:00 kuni 15:30

Asukoht: PÄRNU

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee, 5239030