Aktiivõppemeetodid ja liikumismängud I kooliastmes teemal Meie meeled õues ja ruumis

Registreerumisperiood on läbi

Info

Seminari sihtrühmI kooliastme klassiõpetajad ja lasteaiaõpetajad   Seminaril jagatakse enda kogemusi teema „Meie meeled“ käsitlemisel: 

  • teema sidumine erinevate õppeainetega, 
  • sobivad praktilised tegevused ja mängud, 
  • teemakohane lastekirjandus ja keskkonnad, 
  • lihtsate õppevahendite valmistamine käepärastest vahenditest.  
 Seminari viib läbi Kaie Kubri  Töötan klassiõpetajana Tartu Erakoolis. Õpetan ka eelkoolis ja huvikoolis. Olen aktiivõppe meetodeid ning üldõpetuse põhimõtteid kasutanud koolitöös juba aastaid. Liikumine ning õuesõpe on minu jaoks ainuvõimalik lahendus  ning õpilaste aktiivsus tunnis on olnud minu jaoks väga oluline.   

Toimumisaeg: 07.04.2021 kell 14:30 kuni 16:15

Asukoht: Veebiseminar

Kontakt: Reelika Kiivit, reelika.kiivit@ut.ee