Vajalikud vahendid:

Korratavate sõnade pildikaardid, mille hulgas on kolli pildid.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpetaja on ühel pool mänguala, õpilased teisel pool ala “kodus”. Õpetaja käes on sõnakaartide pakk, kuhu vahele on segatud mitmeid kollide pildikaarte.
  2. Õpetaja näitab lastele pildikaardi pakist esimest pilti. Õpilased peavad kooris ütlema mida nad kaardil näevad – vastavalt tasemele kas nimetatakse vaid sõnakaardil olevat sõna või tehakse raskemaid lauseid, näiteks: “I can see a tiger”.
  3. Iga kord kui õpilased nimetavad ühe pildikaardi sõna, astuvad nad ka sammu edasi õpetaja poole.
  4. Õpetaja tõmbab järjest sõnakaarte ja õpilased aga nimetavad ja astuvad õpetajale lähemale.
  5. Kui aga õpetaja tõmbab pildikaartide hulgast välja kolli kaardi, muutub õpetaja ise “kolliks”, kes tahab õpilasi ära süüa ning üritab neid kinni püüda. Õpilased peavad ruttu tagasi oma “koduseina” juurde jooksma.
  6. Kes jõuab seinani, on kaitstud, kelle aga õpetaja saab kätte enne seinani jõudmist, saab uueks kaarditõmbajaks õpetaja asemel.

Võimalikud variandid:

Kasutusala on lai. Saab kasutada näiteks matemaatiliste tehete puhul, kus lapsed ütlevad vastuseid, eesti keeles eri sõnade puhul sõnaliike öeldes või loodusõpetuses näiteks leht- või okaspuid õppides.