Vajalikud vahendid:

Valged paberid igale õpilasele, pliiatsid

Tegevuse kirjeldus:

  1. Iga õpilane võtab valge paberi ja riputab selle seinale enda ette.
  2. Õpetaja ütleb esimese objekti, mis lehele joonistada (näiteks maja lehe keskele).
  3. Iga õpilane joonistab eseme enda ees seinal olevale lehele.
  4. Õpetaja märguande peale liiguvad õpilased enda kõrvaloleva lehe juurde ning õpetaja ütleb uue eseme, mis paberile lisada (näiteks puu paremale maja kõrvale).