Vajalikud vahendid:

kodused tööd, värviline kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased avavad töövihikus koduse töö ja asetavad laua peale.
  2. Õpilased tõusevad püsti ja võtavad kätte kirjutusvahendi.
  3. Õpetaja ütleb esimese ülesande õige vastuse, õpilane kontrollib, kui see on õige, siis teeb ta plussi ja liigub järgmise laua juurde. (Oluline on, et enne õpetaja selgitab, kuidas inimesed liiguvad. Näiteks read liiguvad üksteise töövihikutes vms variant).
  4. Lõpuks kontrollivad õpilased kogu koduse töö ära, samal ajal pidevalt olles liikumises.