Vajalikud vahendid:

Punane ja roheline klots

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased on rivistatud kahte kolonni nii, et kolonni esimesed seisavad üksteise vastas ja teised nende taga.
2. Kahe võistkonna vahel on üks punane ja üks roheline klots (vastavalt õige või vale vastuse jaoks).
3. Õpetaja ütleb õpilastele ühe väite/mõiste/tehte.
4. Kui see on õige, tuleb haarata roheline klots. Kui vale, punane klots. Meeskond, kes enne õiget värvi klotsi kätte võtab, saab punkti.
5. Klotsi haarata püüdnud õpilased lähevad rivi lõppu ja järgmine väide/mõiste/tehe tuleb juba kolonnis järgmistele õpilastele.
6. Võidab võistkond, kes kogub rohkem punkte.

Erinevad võimalused:

– Mäng sobib nii eesti keele, matemaatika kui teistesse ainetundidesse. Tuleb välja valida üks väide, millele on alati võimalik vastata 2 vastusega (jah/ei, tõene/väär jm).
– Matemaatikas saab kasutada reegleid, tehteid.
– Et lapsed rohkem liikuda saaksid, võib võistkondi moodustada rohkem või mõelda teistele õpilastele välja ooteharjutus, mida nad nii kaua sooritada saavad.