Vajalikud vahendid:

Erinevat värvi märkmepaberid, pliiatsid, sõnaraamat/tahvelarvuti igale rühmale.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagada meeskondadesse, iga meeskond saab oma värvi märkmepaberid.
  2. Ülesandeks on sõnaraamatu abiga tõlkida võimalikult palju klassiruumis leiduvate esemete nimetusi ning esemetele tõlgitud nimetusega silt peale kleepida.
  3. Võib eelnevalt kokku leppida, et igas rühmas tuleks igat sõna kirjutada vaid ühe korra (1 tool, 1 lamp jne).
  4. Õpetaja märguande peale vaadatakse leitud sõnad üle ning loetakse kokku mitu erinevat sõna on iga rühm leidnud.