Vajalikud vahendid:

Sildid ülesannetega

Tegevuse kirjeldus:

1. Sildid kinnitada seinale/tahvlile.
2. Õpilased tuleb jagada kahte rühma ning kumbki kolonn seisab pingiridade vahekäigus.
3. Esimesed õpilased jooksevad märguande peale siltide juurde (üks rühm alustab kõige vasakpoolsemast, teine parempoolsemast äärest) ja hakkavad ütlema sildil oleva ülesande vastuseid.
4. Kui õpilane eksib, jookseb ta oma rivi lõppu ning klassi ette tuleb järgmine õpilane samast rühmast. NB! Alustada tuleb uuesti kõige esimesest sildist.
5. Kui mõlema võistkonna võistlejad jõuavad sama sildi juurde, saab edasi minna ainult üks – tehakse „kivi-paber-käärid“. Võitja jätkab, kaotaja asemele jookseb järgmine õpilane ja alustab jälle äärmisest sildist.
6. Võitjagrupp on see, kes jõuab esimesena seina/tahvli teise otsa.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles saab kasutada näiteks käändeid. Sel juhul on tahvlile kinnitatud käänete nimetused ja õpetaja annab õpilastele ühe sõna, mida käänata.
– Matemaatikas saab teha erinevaid tehteid.
– Võõrkeeles kinnitada tahvlile tegusõna olevikuvorm, õpilane peab ütlema sõna minevikus või täisminevikus.
– Mängu saab mängida ka õues, asetades sildid nätsuga kooli seinale või maha.