Vajalikud vahendid:

Õpilastel pliiatsid, A3 paberid

Tegevuse kirjeldus:

  1. Sissejuhatuseks tuleks rääkida, mis teemal luuletust kirjutama hakatakse.
  2. Jagada õpilased rühmadesse. Vastavalt rühmade arvule on laudadel paberid. Iga rühm seisab ühe laua juures.
  3. 2-3 minuti jooksul kirjutavad rühmad paberile luuletuse esimese rea.
  4. Seejärel liiguvad rühmad järgmise laua juurde ja kirjutavad 2-3 min jooksul luuletuse teise rea.
  5. Tegevus jätkub, kuni jõutakse tagasi oma laua juurde. Kui luuletuse ridasid on paaritu arv, siis kirjutatakse oma laual olevale paberile veel viimane luuletuse rida. Kui luuletused on valmis, siis loetakse ette.

Veel võimalusi:

Saab kirjutada ka mõnest teemast kokkuvõttev tekst, näiteks kirjaniku elust või Eesti muinasjajast.