Vajalikud vahendid:

kirjutusvahendid, A3 paberid

Tegevuse kirjeldus:

  1. Rääkige millisel teemal luuletust kirjutama hakatakse.
  2. Jagage õpilased rühmadesse.
  3. Vastavalt rühmade arvule on õuealale või klassiruumis laudadel paberid. Iga rühm seisab ühe laua juures.
  4. 2-3 minuti jooksul kirjutavad rühmad paberile luuletuse esimese rea.
  5. Seejärel liiguvad rühmad järgmise töölehe juurde ja kirjutavad 2-3 min jooksul luuletuse teise rea.
  6. Tegevus jätkub, kuni jõutakse tagasi oma paberi juurde. Kui luuletuse ridasid on paaritu arv, siis kirjutatakse oma laual olevale paberile veel üks rida juurde.
  7. Kui luuletused on valmis, siis loetakse need ette.

Veel võimalusi:

Saab kirjutada ka mõnest teemast kokkuvõttev tekst, näiteks kirjaniku elust või Eesti muinasajast.