Tegevuse kirjeldus:

1. Lapsed võtavad paaridesse ja seisavad seljad vastamisi.
2. Lugedes „1,2,3“, hüppavad nad „3“ peal näod vastamisi ja viskavad näppu (ühe käega).
3. Kes kiiremini saadud arvud ära korrutab ja vastuse ütleb, saab plusspunkti.
4. Mäng kestab õpetaja märguandeni.

Erinevad võimalused:

– Kasutada võib ka liitmis- ja lahutamistehteid.
– Kasutada võib nii ühe kui kahe käega numbrite näitamist.