Tegu on toreda meetodiga, kuidas tutvustada õpilastele koolis töötavat personali.

Vajalikud vahendid:

Töölehed, kooli koridorid, pliiats, kirjutamisalus

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilasrühmad (paarid) saavad õpetajalt töölehe tabeliga, kus on 3 lahtrit.
  2. Esimeses lahtris on kirjas õpetajate nimed, millest on välja jäetud täishäälikud. Rühmad peavad liikuma koolimajas nii, et saavad vastuseks kõikide õpetajate nimed ja kirjutama tabelisse.
  3. Teise lahtrisse kirjutatakse, missuguse klassi klassijuhataja ta on või mis aine õpetaja.
  4. Kolmandasse lahtrisse kirjutatakse mis korrusel õpetaja klass asub.
  5. Peale töölehe täitmist tulevad õpilased klassi, kus on kontrollvastused.

Veel võimalusi:

  1. Miks mitte lasta õpilastel tutvuda ka kooli koka või koristajaga?
  2. Ühiskonnaõpetuses võimalik siduda erinevate ametitega.