Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased liiguvad mängualal vabalt ringi.
2. Õpetaja ütleb lastele kordamööda erinevaid kehaosasid ja inimeste arve, nt: “Pange kolmekesi kokku parema käe küünarnukid, pange viiekesi kokku vasaku jala varbad.”
3. Õpilased tegutsevad vastavalt õpetaja öeldule. Viimasena ütleb õpetaja selle arvu, mitmeliikmelisi gruppe ta moodustada soovib.