Vajalikud vahendid:

Õpetaja võib ette valmistada teemakohased väited

Tegevuse kirjeldus:

  1. Lepitakse kokku, millises kohas mängualal on “olen nõus”, “ei ole nõus”, “ei tea” ala. Näiteks ühel pool ala on “olen nõus”, teisel pool ala “ei ole nõus” ning keskel “ei tea” ala.
  2. Õpetaja ütleb ühe väite ning õpilased liiguvad vastavalt enda arvamusele õigesse kohta.

Materjalid: