Vajalikud vahendid:

Õpetaja võib ette valmistada teemakohased väited

Tegevuse kirjeldus:

  1. Lepitakse kokku, millises kohas ruumis on “olen nõus”, “ei ole nõus”, “ei tea” ala. Näiteks ühel pool klassi on “olen nõus”, teisel pool klassi “ei ole nõus” ning keskel “ei tea” ala.
  2. Õpetaja ütleb ühe väite ning õpilased liiguvad vastavalt enda arvamusele õigesse kohta ruumis.

Materjalid: