Tegevuse kirjeldus:

  1. Moodustage osalejatest 2 ringi, sisemine ja välimine. Sisemise ringi õpilased pööravad näoga väljapoole ja välimise ringi õpilased keeravad näoga ringi sisse nii, et iga õpilase vastas on teine õpilane.
  2. Toimub vestlus etteantud teemal. Õpetaja määrab aja.
  3. Õpetaja märguande peale liiguvad välimise ringi õpilased ühe õpilase võrra päripäeva ja sisemise ringi õpilased ühe õpilase võrra vastupäeva. Vestlus jätkub nüüd uue paarilisega jällegi etteantud aja vältel. 

Võimalikud variandid:

  1. Õpilased võivad etteantud aja jooksul vestelda vabalt, kuid samas võib õpetaja ka ise määrata, kes parasjagu räägib. Näiteks ainult sisemise või ainult välimise ringi õpilased. 
  2. Tegevust saab kasutada erinevates õppeainetes näiteks teemade kordamisel.
  3. Tegevust võib kasutada ka koduste tööde kontrolliks. Nii kontrollib üks õpilane teist, mida teine on kodus lugenud ja selgeks saanud erinevate teemade kohta.